Feragatname
Rimtex Industries, bu bölümdeki verilerin ve diğer materyallerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamaya çalışır, ancak bu bölümde yapılan herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul etmez. Yayınlanan bilgilerin yayınlandığında doğru olmasını ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak için her türlü özeni ve önlemi alıyoruz, ancak doğruluğunu garanti etmiyoruz ve bilgileri herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebiliriz. Bu verileri, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi" yayınlıyoruz. Rimtex Industries, verilerin veya materyalin kullanımından dolaylı veya doğrudan kaynaklanan herhangi bir iddia veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

soruşturma