ઇન્ડિયા ઇટમે સોસાયટી દ્વારા આયોજીત વર્ચ્યુઅલ બાયર સેલર મીટ


પ્રારંભ તારીખ: 04 / 12 / 2020
અંતિમ તારીખ : 05 / 12 / 2020
સ્થાન: મુલાકાત લો: https://bsm.india-itme.com/register

વર્ણન

4 ડિસેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બરે ઈન્ડિયા ઇટમે સોસાયટી દ્વારા આયોજિત વર્ષના અંતિમ બિઝનેસ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે અમે ઉત્સાહિત છીએ.
બધા યાર્ન સ્પિનરોને વર્ચુઅલ ઇવેન્ટમાં અમને મળવા આમંત્રણ આપવું.

મુલાકાત લેવા માટેની લિંક અહીં છે: https://bsm.india-itme.com/register