Αποποίηση ευθυνών
Η Rimtex Industries προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα και άλλο υλικό σε αυτήν την ενότητα είναι σωστά και πλήρη, αλλά δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παράλειψη από αυτήν την ενότητα. Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα και προφύλαξη για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι ακριβείς όταν δημοσιεύονται και ενημερώνονται τακτικά, αλλά δεν εγγυόμαστε την ακρίβειά τους και ενδέχεται να αλλάξουμε τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δημοσιεύουμε αυτά τα δεδομένα «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή. Η Rimtex Industries δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις ή απώλειες οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση των δεδομένων ή των υλικών

έρευνα